Pluggplanter


Pluggplanter av sommerblomster fra frø gir en god start på en lønnsom produksjon! Forbruket av pluggplanter har økt sterkt de siste årene. 

Fordelene i forhold til "gammeldags" produksjon er åpenbare:

  • Kortere kulturtid - bedre arealutnyttelse - sparte energiutgifter
  • Rask innpotting - sparte lønnsutgifter
  • Uforstyrret vekst etter potting
  • Jevn plantebestand

 Plantene dyrkes i Vefibrett (vp 252). Det regnes 220 planter pr. brett unntatt på Lobelia og Lobularia der det er 250 pr. brett, og Begonia hvor det leveres i vp 84 brett.

Plantene leveres i containere med 10-15000 pr. container, eller i esker med 4 brett pr. eske. Vi velger til enhver tid det billigste frakt-alternativet.  

For nærmere informasjon om salg, kontakt L.O.G eller Ystgård Gartneri.

» Ta gjerne kontakt med oss
» Bestillingsskjema - vi kan levere innen Inderøy Kommune